بهترین بازی های کامپیوتر سال 2022 در همه سبک ها

میتوانید این بازی را بهشکل چهارنفره و تیمی بازی کنید. این عناوین شامل بهترین بازی های تکنفره، بهترین بازیهای ورزشی، چند عنوان کلاسیک و همچنین بهترین بازیهای چندنفرهی آنلاین و آفلاین هستند و هر فردی با هر سلیقهای میتواند بازیهای دلخواه خود را در آن پیدا کند. در این بازی در جهان فانتزی بازیهای وارکرفت هستید و داستان بازی داستان شماست، قهرمانی که از ردهی پایین شروع میکند و به قهرمان قدرتمندی تبدیل میشود که جهان را از شر موجودات بد حفظ میکند. در طول بازی بارها و بارها میمیرید، این مرگها گاهی ناگهانی، گاهی خندهدار و گاهی هم به خاطر حماقت خودتان هستند. در این بازی، رهبری تیمی پارهپاره از سربازان مزدور را بر عهده میگیرید تا در مراحلی که نیمی از آنها داستان و نیمی از آنها در آن واحد تولید شده است، به پیش بروید؛ محافظت، قتل، تسخیر پایگاه و دیگر مأموریتها را انجام میدهید تا پول دریافت کنید، کسی را نجات دهید یا احترام کسب کنید. هر یک از اعضای خانواده داستان زندگی خود را میگوید و توضیح میدهد که چه بلایی سرش آمده است و همهی این داستانها با مینیگیمهای مخصوص خود به پیش میروند، برخی از آنها ترسناک و برخی دیگر نابودکنندهاند. چیزی که بهعنوان تقلیدی از PUBG عرضه شده بود، تکامل یافت و حالا به یک بازی تیراندازی همنسل ماینکرفت تبدیل شده است.

بازی محبوب پازلیمان در سال 2018، Return of the Obra Dinn یک بازی کارآگاهی است که در آن، شما نقش یک کارآگاه بیمه را ایفا میکنید که مسئول بررسی کشتی گمشدهای است که حالا پیدا شده است و باید بفهمید چه بلایی سر خدمهی آن آمده است. یادگیری این بازی کمی سخت است و دلیل آن تمام شخصیتها، گجتها، نقشهها و سلاحهایی است که از سال 2015 تا اکنون به این بازی اضافه شدهاند. چالشهای این بازی هرگز تکراری نمیشوند و هر محیط جدید چالشهای جدیدی را با خود به ارمغان میآورد. بازی کارتی شگفتانگیزی که با چالشهای روزانهاش نزد بسیاری از کاربران محبوب شده است. با بازی شگفتانگیزی روبهرو میشوید که شما را به حاشیه نمیکشاند و پر از ایدههای جذاب و گاهی اوقات لذتبخش است. بازیهای سبک میدان جنگ چند نفرهی آنلاین، بازیهای سخت، پر از پاداش و رقابتی هستند که به کار گروهی، واکنشهای سریع و اطلاع از نقشتان در شروع، میانه و پایان بازی نیاز دارند.

اکنون 27 قهرمان در این بازی وجود دارد که میتوانید یکی از آنها را انتخاب کنید و به این ترتیب میتوانید مطمئن باشید که برای هر سبک بازی دستکم یک قهرمان وجود دارد. پنج قهرمان و فهرستی طولانی از سلاحها برای هر کدامشان در اختیار دارید. در این بازی مزرعهای را در خارج از شهر به ارث میبرید و روزهایتان را صرف رسیدگی به مزرعه و آشنا شدن با محلیها میکنید، محلیهایی که برخی از آنها آمادگی به ورود به یک رابطهی احساسی را دارند. شاید این بازی به معنای دقیق کلمه، یک بازی گستردهی آنلاین نباشد، ولی میتوانید مطمئن باشید که از بازی کردن آن لذت میبرید. اگر میخواهید آیندهی داستانسرایی را تجربه کنید، این بازی را امتحان کنید و از شخصیتهای مختلف، داستانهای پر از جزئیات و کمدی و درامای آن لذت ببرید. اگر از طرفداران بازیهای ساده هستید، این بازی را امتحان کنید. شاید چند موی خاکستری روی سر این بازی مشاهده کنیم ولی هنوز هم World of Warcraft یکی از بهترین بازیهای آنلاین چند نفرهی موجود است. داستان این بازی شگفتانگیز است و با چند پایان متفاوت، از داستانهای فرعی بسیار خوبی نیز برخوردار است.

اگر از طرفداران بازیهای آنلاین چند نفره هستید و هنوز این بازی را امتحان نکردهاید، پیشنهاد میکنیم سراغش بروید. در این بازی میتوانید یک اکتشافگر فضایی بشوید و به اعماق کهکشان راه شیری بروید یا منابع معدنی شهابسنگها را استخراج کنید و تمام دنیایتان دو سنگ فضایی و اتصالی بین آنها باشد. اگر تا به حال این بازی را امتحان نکردهاید بیشک به سراغش مجله خبری novinraya بروید. اگر واکنشهای سریعی دارید و فکر میکنید میتوانید حرکات رقیبتان را پیشبینی کنید، بیشک باید این بازی را امتحان کنید. بازی The Witcher 3 داستان گرالت را دنبال میکند، یکی از بداخلاقترین قاتلان هیولاها که مسیر خود را با مبارزه و جادو باز میکند. با آپدیتهای مداومی که سازنده این بازی، Epic، منتشر میکند، شاهد سلاحها، تلهها، ابزارها و پوستههای جدیدی هستیم که این بازی را بسیار ارزشمند میکند. این بازی چهار نفرهی آشپزی، شبیهساز بسیار خوبی است که باید در آن با یکدیگر کار کنید تا غذاها را آماده کنید و سر وقت تحویل دهید. لذت این بازی در این است که با چیدن هوشمندانهی دستهی کارتهایتان بتوانید بیشترین قدرت را از آن خود کنید.

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از مجله خبری novinraya ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.