سهامداران Airtel با انتصاب مجدد گوپال ویتال به عنوان مدیر عامل موافقت کردند


سهامداران Bharti Airtel با انتصاب مجدد Gopal Vittal به عنوان مدیر عامل شرکت برای یک دوره پنج ساله از اول فوریه 2023 موافقت کردند.

ایرتل در یک پرونده نظارتی در مورد نتیجه مجمع عمومی سالانه خود (AGM) گفت که بیش از 97 درصد از کل آرای مورد نظر موافق این قطعنامه بودند و همان “با اکثریت لازم به تصویب رسیده است”.

همچنین سهامداران با 89.57 درصد رای موافق و 10.42 درصد مخالف، مصوبه ویژه پرداخت پاداش به ویتال به عنوان مدیرعامل و مدیرعامل شرکت را تصویب کردند.

در این پرونده آمده است: بنابراین مصوبه فوق با اکثریت لازم به تصویب رسیده است.

مجمع عمومی این شرکت روز جمعه (12 مرداد) برگزار شد.

طبق اطلاعیه مجمع عمومی مورخ 21 ژوئیه 2022، پیشنهاد سهامداران برای “انتصاب مجدد گوپال ویتال به عنوان مدیر عامل (منصوب به عنوان مدیر عامل و مدیرعامل) برای یک دوره پنج (5) سال دیگر با اعمال از فوریه درخواست شد. 1، 2023، مستلزم بازنشستگی چرخشی…» ویتال مجدداً به عنوان مدیر عامل و مدیرعامل از اول فوریه 2018 برای مدت 5 سال (تا 31 ژانویه 2023) منصوب شد. قرار بود انتصاب مجدد او برای یک دوره پنج ساله دیگر (یعنی از 1 فوریه 2023 تا 31 ژانویه 2028) باشد.

در دستور کار مجمع عمومی که قبلا منتشر شد، جزئیات دستمزد پیشنهادی برای پرداخت به Vittal ارائه شد، و پرداخت ثابت را 500 روپیه ذکر کرد. 9.6 کرور سالیانه یا هر مقدار دیگری که توسط هیئت مدیره شرکت تعیین می شود مشروط بر اینکه افزایش در صورت وجود در سالهای بعد از 15 درصد در سال حقوق ثابت سال مالی قبل تجاوز نکند. ” در ادامه بیان شده است که پرداخت متغیر (Performance Linked Incentive) که باید سالانه پس از پایان سال مالی پرداخت شود، روپیه روپیه است. 6.2 کرور (با عملکرد 100 درصد). کل دستمزد متغیر نباید از 90 درصد دستمزد ثابت سالانه برای هر سال مالی تجاوز کند.

برای سال 2021-2022، دستمزد ثابت Vittal (بدون احتساب اوراق بهادار) برابر با روپیه بود. 9.1 کرور، علاوه بر یک جزء پرداخت متغیر.
منبع