ماهاو شیث از سمت مدیرعامل Realme هند کناره گیری می کند، مایکل گوئو منصوب می شود: گزارش ها


طبق گزارش ها، مدهاو شیث، رئیس Realme India، از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره گیری کرده است، زیرا این شرکت در حال برنامه ریزی برای انتصاب یک چهره جدید است.

ماهاو شیث از سمت مدیرعامل Realme هند کناره گیری می کند، مایکل گوئو منصوب می شود: گزارش ها

طبق گزارش ها، مدهاو شیث، رئیس Realme India، از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره گیری کرده است، زیرا این شرکت در حال برنامه ریزی برای انتصاب یک چهره جدید است. طبق گزارش های مختلف، مایکل گات به عنوان رئیس جدید Realme India جایگزین Sheth خواهد شد.

این یک خبر فوری است. جزئیات به زودی اضافه خواهد شد. لطفا صفحه را برای آخرین نسخه به روز کنید.

تازه کردن

دنبال کردن ابزارک 360 در توییتر برای اخبار فوری و موارد دیگر.

منبع