پیش بینی سایبری برای سال 2023 و فراتر از آن: منتظر یک سفر دیجیتالی پر از دست انداز باشید

تیمی از متخصصان فناوری اطلاعات

سال 2023 ممکن است سال پرنوسانی برای افسران امنیت سایبری باشد، زیرا آنها با فشارهای ناشی از حفظ وضعیت امنیتی خط‌دار مقابله می‌کنند و در عین حال در صورت موفقیت‌آمیز بودن حملات، از گلوله سرزنش فرار می‌کنند. پست پیش بینی سایبری برای سال 2023 و فراتر از آن: برای یک سفر دیجیتالی پر از دست انداز منتظر بمانید اولین بار در TechNewsWorld ظاهر شد.منبع