MFA خراب است، در اینجا نحوه رفع آن آورده شده است

احراز هویت چند عاملی امنیت سایبری MFA

از هر متخصص امنیتی بپرسید که موثرترین محافظت در برابر هکرها و کلاهبرداران چیست، و همه آنها به یک ابزار اشاره می کنند: احراز هویت چند عاملی. اما اخیراً بازیگران بد روی هک MFA تمرکز کرده اند و روش های آن را مستعد رهگیری می کنند. پست MFA خراب است، در اینجا نحوه رفع آن آمده است اولین بار در TechNewsWorld ظاهر شد.منبع